Vytiskněte oboustranně a pečlivě vyplňte. 

Adresu je nutno vyplnit včetně čísel domu - dle občanského průkazu - i s PSČ. 

Pokud Vám v době podání žádosti není 18 let, podepíše žádost rovněž Váš odpovědný zástupce - rodič.

Pokud Vám v době podání žádosti není 15 let, musí být žádost doplněna písemným souhlasem zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem.

Lékařský posudek je nutné podat současně s žádostí  o přijetí k výuce a výcviku.

Musí být potvrzen od praktického lékaře.