Vrácení řidičského průkazu

O řidičský průkaz je možné přijít z následujících důvodů:
 
 • ztráta řidičského průkazu v důsledku vybodování
 • ztráta řidičského průkazu po sankci nebo trestu v zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
 • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů
 
 

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

  Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

 • od odebrání řidičského průkazu uběhl nejméně 1 rok
 • vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

 

  Zkoušku v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat:

 • výpis z karty řidiče
 • dopravně psychologické vyšetření
 • vyplněnou přihlášku do autoškoly 
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 
 

Vrácení řidičského průkazu po sankci nebo trestu

 
ZŘMV méně než 6 měsíců (bez ohledu na vydání upuštění) uložený správním orgánem:
 
 
  K žádosti musí být dále přiložen:
 
 • platný doklad totožnosti
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu

 

ZŘMV od 6 měsíců (ke dni podání žádosti doba, kdy řidič pozbyl řidičské oprávnění nesmí přesáhnout 12 měsíců) uložený správním orgánem, nebo ZŘMV uložený soudem do 12 měsíců:

 

   K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření

 

ZŘMV delší než 1 rok uložený správním orgánem nebo soudem:

 

   Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku ZŘMV a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po          splnění následujících podmínek: