Formuláře ke stažení ve formátu pdf

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

vytiskněte oboustranně a pečlivě vyplňte. Adresu je nutno vyplnit včetně čísel domu – dle občanského průkazu – i s PSČ.

Pokud Vám v době podání žádosti není 18 let, podepíše žádost rovněž Váš odpovědný zástupce – rodič.

Pokud Vám v době podání žádosti není 15 let, musí být žádost doplněna písemným souhlasem zákonného zástupce,

jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem.

          

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

musí být potvrzen od praktického lékaře.

 

ZÁKON č. 361/2000 Sb

o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (silniční zákon).